WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

STRESZCZENIE PODSTAWOWE

ALTREVA spol. sr. s r.o. zajmuje się przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
abyśmy mogli odpowiadać na Państwa pytania za pośrednictwem formularza.

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka handlowa ALTREVA spol. s r.o.
z siedzibą w Brnoská 331, Nové Město, 674 01 Třebíč numer identyfikacyjny: 60707879
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem C 15305, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Brnie (zwaną dalej "administratorem")

1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Brněnská 331, Nové Město, 674 01 Třebíč, adres e-mail obchod@altreva.cz, tel. +420 568 839 107.

1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

2.1.1. Zapewnienia wdrożenia środków przez administratora przed zawarciem umowy w rozumieniu art. 11 rozporządzenia nr 1260/1999, zgodnego z procedurą określoną w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i przepływu tych danych i uchylająca dyrektywę 95/46/WE (dalej „rozporządzenie”);

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odpowiedź na Państwa zapytanie z formularza.

3.2. Nie istnieje automatyczny indywidualny proces decyzyjny ze strony administratora danych w rozumieniu art. 87 traktatu UE. Konieczne jest zatem ustanowienie zasad stosowania niniejszego rozporządzenia.

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane podczas przetwarzania odpowiedzi na Twoje pytanie oraz podczas każdej kolejnej komunikacji.

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby świadczące na rzecz administratora usługi techniczne związane z obsługą sklepu internetowego, w tym z obsługą oprogramowania i przechowywaniem danych.

5.2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

6.1. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu masz prawo zażądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

6.2. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone lub jest niezgodne z Rozporządzeniem, masz między innymi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

6.3. Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.