Pětadvacet let své úspěšné existence Altreva, největší výrobce pracovních a ochranných oděvů v Česku, oslavila 27. září na zámku ve Valči u Hrotovic s hrdostí. Oslav se zúčastnilo více než dvě stě hostí, mezi nimiž byli nejen zaměstnanci a spolupracovníci firmy Altreva, ale také zástupci někdejšího výrobního družstva Oděva a početná byla i skupina zástupců z Belgie, vedená spolumajitelem Gauthierem Siau. Čestným hostem byl starosta města Třebíče pan Pavel Pacal, jehož připomínka loňského roku ostře kontrastovala s historií před pětadvaceti lety.