PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě je písemný dokument od výrobce či dodavatele, který potvrzuje, že výrobek smí být uveden na trh a že splňuje technické požadavky platné legislativy ČR.

Výrobce se zároveň zavazuje, že byl dodržen stanovený postup při naplnění shody.

Vyhledání prohlášení o shodě ZDE:Jak na to?