Naše společnost Alsico pečuje o naši planetu, proto na Madagaskaru založila specializovanou školku, která naplňjuje náš závazek kompenzovat emise.

Alsico v roce 2018 navázalo smysluplné partnerství s belgickou nevládní organizací Graine de Vie, která usiluje o pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím výsadby nových stromů.

Vysazeno bylo již více než 253.000 stromů. V roce 2023 společnost alsico zasadí 67.000 stromů, aby kompenzovala celý proces výroby oděvů (kromě surovin).

Graine de Vie začala působit v roce 2009 vytvořením první školky a vysazením téměř 100.000 stromů na Madagaskaru. Jejich úsilí každým rokem roste a do dnešního dne už vysadili více než 50 milionů stromů v 7 afrických zemích.

Tady se můžete podívat na náš přínos