Ve středu 4. října 2023 proběhla u nás v Altrevě sbírka Koláč pro Domácí hospic sv. Zdislavy, kterou pořádá Oblastní charita Třebíč.

Zakoupením chutné svačinky jsme přispěli na fungování hospice. Celkem se nám povedlo vybrat 9.460 Kč. Moc děkujeme všem zaměstnancům, kteří se sbírky zúčastnili a pomohli tak dobré věci.


Fotoalbum