PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - FORMULÁŘ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost ALTREVA spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů,

abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

1.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ALTREVA spol. s r.o. se sídlem Brněnská 331, Nové Město, 674 01 Třebíč identifikační číslo: 60707879, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 15305 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Brněnská 331, Nové Město, 674 01 Třebíč, adresa elektronické pošty obchod@altreva.cz, telefon +420 568 839 107.

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je odpověď na Váš dotaz z formuláře.

3.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem  webu a e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.