DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności jest pisemnym dokumentem od producenta lub dostawcy, który potwierdza, że ​​produkt może zostać wprowadzony do obrotu i spełnia wymagania techniczne obowiązujących przepisów.

Producent zobowiązuje się również do przestrzegania określonej procedury zgodności.

Znajdź deklarację zgodności TUTAJ:JAK TO ZROBIĆ