EN 1149-5

EN 1149-5 – Elektrostatické vlastnosti (antistatika)

Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům.
Oděv chrání nositele před nebezpečím výbuchuFotoalbum