EN 13034

EN 13034 – Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

Minimální požadavky na provedení ochranných oděvů proti chemikáliím pro omezené použití a omezené opakované použití. Provedení ochranných oděvů proti chemikáliím pro omezené použití je určeno k použití v případě potenciální expozice lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkému tlaku, nízkým objemům rozstřiku, kde není požadována naprostá kapalinová bariéra proti permeaci (propustnost).

Typ 6 – kryje a chrání nejméně trup a končetiny, např. kombinézy v celku nebo dvoudílné oděvy, s kuklou nebo bez ní, s integrovanou vložkou nebo s kryty obuvi.

Typ PB [6] – částečná ochrana těla obdobného omezeného provedení, kryje a chrání jen určité části těla, např. kabáty, zástěry, rukávy, atd.Fotoalbum