EN 61340-5-1

EN 61340-5-1 – Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky (ESD)

Vztahuje se na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, přepravování nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem větším než nebo shodným s výbojem 100 V modelu.
Nevztahuje se na ochranu člověka, ale na ochranu elektronických součástek, které mohou být elektrostatickým výbojem poškozeny. Na tuto normu se necertifikuje oděv.



Fotoalbum