EN 61482-1-2

IEC 61482-1-2, IEC 61482-2 - Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

Tato norma stanovuje zkoušky, s kterými je možné posoudit materiály a ochranné oblečení založené na použití soustředěného a řízeného elektrického oblouku za laboratorních podmínek (box-zkouška). Zvolí se praktický postup týkající se zkušebního uspořádání, zkušebních podmínek a elektrických a konstrukčních parametrů. U zkoušek se použije metoda nízkého napětí. Zkoušky mohou být provedeny ve dvou zvolených třídách zkoušek, zvolených podle velikosti očekávaného zkratového proudu: Norma má využití v elektrotechnice a elektroenergetice při metodách prací pod napětím.Fotoalbum