EN ISO 11612

EN ISO 11612 – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Technické požadavky uvedené v této mezinárodní normě platí pro oděvy, které by mohly být určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu.

Třídy:

A1 a/nebo A2 – Omezené šíření plamene
B – Konvekční teplo
C – Sálavé teplo
D – Postřik roztaveným hliníkem
E – Postřik roztaveným železem
F – Kontaktní teplo
W – Odolnost proti pronikání vody (nepovinné požadavky)Fotoalbum