EN ISO 20471

EN ISO 20471  (původní norma EN 471) – Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití – Metody zkoušení a požadavky

Požadavky na oděv, který je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexní materiály ochranného oděvu, jejich uspořádání a minimální plochu.

Minimální požadované plochy nápadného materiálu v m² (podkladový materiál, retroreflexní materiál, materiál s kombinovanými vlastnostmi):

Oděvy třídy 1, 2, 3

Minimální koeficient retroreflexe pro materiál s jedinou vlastností, třída 2 (platí pro reflexní pruhy).

Uvedené rozměry v m²Fotoalbum