Mise společnosti

Mise / poslání

Posláním společnosti Alsico (pův. Altreva) je poskytování nejvýhodnějšího řešení pro zákazníky na poli pracovních a ochranných certifikovaných oděvů.

Vyrábíme pracovní a ochranné oděvy nejvyšší kvality a poskytujeme vysoký standard služeb v oblasti profesního odívání. Nasloucháme přáním a potřebám našich zákazníků. Jejich spokojenost je pro nás motivací. Cílem naší společnosti je bezpečně a kvalitně oblečený uživatel, pro něhož je pracovní oděv: „More than workwear“.

Jsme součástí skupiny Alsico, předního evropského výrobce pracovních oděvů, a jako takoví jsme odpovědným zaměstnavatelem, pro kterého je týmová práce a osobní rozvoj zaměstnanců na prvním místě.

Základem našeho úspěchu jsou loajální, motivovaní, odpovědní a spokojení zaměstnanci.

Vše co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí. Jsme ekologicky odpovědná společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj součástí podnikání.

V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové a společenské aktivity v našem regionu.

Díky výše uvedenému jsme největším výrobcem pracovních a ochranných oděvů v České republice.

 

Vize společnosti

Chceme vyrábět oděvy, které chrání život a zdraví všech pracovníků.

Chceme být perspektivní a prosperující společností v celoevropském měřítku. Měřítkem kvality našich výrobků a služeb je vždy spokojenost zákazníků. Kvalita má přednost před kvantitou.

Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci se zákazníky.

Chceme být perspektivním zaměstnavatelem odborných pracovníků. Naši pracovníci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti, přijímají odpovědnost za odvedenou práci a aktivně vyhledávají příležitosti ke zlepšení.

Chceme zabránit plýtvání energiemi, snížit dopad naší činnosti na životní prostředí a využívat obnovitelné energetické zdroje.

 

Naši zákazníci jsou nároční, buďte také!