Náhradní plnění

ALSICO Czechia services s.r.o.
Brněnská 331
674 01 Třebíč
IČO: 276 95 522
DIČ: CZ 276 95 522
Zapsáno v OR KOS Brno, oddíl C, vložka 52678

Společnost ALSICO Czechia services s.r.o., jako dodavatel odebraných a zaplacených výrobků, služeb nebo zakázek ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění potvrzuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.


 

Metodika náhradního plnění ve smyslu§ 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném
znění a vyhlášky č. 507/2005 Sb.


Všechny společnosti v České republice zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, jsou povinny zaměstnávat  též osoby se zdravotním postižením.
Každá taková společnost je povinna zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.
V případě, že společnost osoby se zdravotním postižením nezaměstnává, nebo jich zaměstnává méně než je stanovený limit, potom:

a) tato společnost odvede každý rok do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každého nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením; v roce 2014 byla výše odvodu za každého nezaměstnaného pracovníka se zdravotním postižením vypočtena na 62.947,50,- Kč.

nebo

b) tato společnost může každoročně odebírat výrobky a služby nebo zadávat zakázky společnosti, jenž zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením; v roce 2014 bylo nutno odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky ve výši 176.253,- Kč (bez DPH) za každého nezaměstnaného pracovníka se zdravotním postižením.

Kombinace zaměstnávání vlastních zaměstnanců se zdravotním postižením, odvod do státního rozpočtu nebo odebírání výrobků a služeb či zadávání zakázek společnostem, jenž zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením je možná.

Při odebírání výrobků a služeb či zadávání zakázek společnostem, jenž zaměstnávají  více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením je vhodné zjistit průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Tento údaj je nutný pro potřeby zpracování oznámení, jenž se každoročně odevzdává na místně příslušný úřad práce.

Od 1.1.2012 zaměstnavatelé poskytující náhradní plnění, mohou potvrzení poskytnout pouze do výše 36-ti násobku průměrné mzdy za každého svého zaměstnance OZP (pro rok 2014 to bude 886.392,-Kč ).