Udržitelnost

Respektujeme limity naší planety, stavíme na základních sociálních právech

Jako společnost chceme přispívat k ekonomice, která respektuje limity planety a zaručuje základní sociální práva. Tuto odpovědnost chceme převzít systematickým začleňováním ekologických, sociální a ekonomických hledisek do našeho každodenního managementu.

 

Těšíme se na rok 2034

V rámci skupiny Alsico jsme si stanovili tři hlavní cíle. Jsou vodítkem pro všechny naše akce v oblasti udržitelnosti a všechny projekty zainteresovaných stran, kterých se účastníme.

 

Pozitivní dopad našich pracovních oděvů

Oděvy, které pro vás vyrábíme, zajistí, že se každý den můžete v pořádku vrátit z práce domů. Vyrábíme oděvy, které vydrží. Pečlivě vybíráme materiály, které nabízí optimální ochranu. Zároveň se však důsledně vyhýbáme používání jakýchkoli materiálů, které jsou škodlivé pro člověka a přírodu.

Protože kvalita je důležitá, víme rovněž, kdo a jak přesně vyrábí vaše pracovní oděvy. Po celém světě zaměstnáváme 9000 pracovníků se zkušenostmi v oblasti zajištění kvality. Jinými slovy, skupina Alsico je přímo spojena s 9000 rodinami po celém světě. Staráme se o jejich blaho tím, že vytváříme stabilitu a bezpečné pracoviště. Naše mise začíná u našich vlastních zaměstnanců: Zlepšování života na pracovišti.

 

Dva hlavní cíle

NET ZERO+ | LIVING WAGE+

Program udržitelnosti skupiny Alsico je možno shrnout těmito dvěma hlavními cíli. V každém z nich jsme zavedli kroky a nástroje, které nám pomáhají je dosahovat. Cílovým datem je rok 2034. Toto datum nebylo zvoleno náhodně. V tomto roce budeme slavit výročí 100 let od založení naší společnosti. Udělali jsme z toho významnou událost. Oslava výročí je důležitá pro každého.

 

Net zero+

„Nyní máme tkaninu, která produkuje o dvě třetiny méně CO2

Uhlíkovou stopu CO2 měříme od roku 2016. V rámci tohoto procesu jsme zjistili, že 90 % našich emisí pochází ze surovin, které kupujeme. Zjistili jsme rovněž, že primární materiály získané z fosilních paliv produkují dvojnásobné emise v porovnání s emisemi produkovanými recyklovanými materiály. Proto nyní sázíme na tkaniny, které využívají recyklované materiály a obnovitelná vlákna. Typickým příkladem je naše udržitelná strečová tkanina Alsi-flex, která obsahuje 79 % recyklovaného a obnovitelného polyesteru. Díky tomu tato tkanina produkuje o dvě třetiny CO2 méně než srovnatelná tkanina z polyesteru a bavlny.

 

Living Wage+

„Díky vlastní výrobě jsme schopni zaručit dobré pracovní podmínky bez kompromisů“

Skupina Alsico se může spolehnout na 21 výrobních jednotek po celém světě. Zaměstnáváme celkem 9000 pracovníků, v Mexiku, Maroku, Tunisku, na Madagaskaru, v Laosu a Thajsku. Žádný jiný výrobce pracovních a ochranných oděvů nemá tak velkou interní výrobní kapacitu, jakou má v současnosti Alsico. Když říkáme, že přebíráme 100% odpovědnost, znamená to realizaci v našich vlastních výrobních jednotkách. Je však jen málo takových jako my, kdo jsou schopni zaručit dobré pracovní podmínky bez kompromisů. Navíc prostřednictvím našeho sociálního zapojení a řízení lidských zdrojů vytváříme pracoviště, které umožňuje rozvoj pracovníků a všech jejich dovedností. To je ověřeno rovněž externími systémy auditu, jako např. BSCI amfori nebo Oeko-Tex STeP.

 

Více podrobností o našich cílech v oblasti udržitelnosti naleznete v našem reportu.