Antistatické

Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům.
Oděv chrání nositele před nebezpečím výbuchu.