POTRAVINÁŘSKÁ KOLEKCE dle 342

OCHRANNÉ ODĚVY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro užitné vlastnosti oděvních souprav (tj. dvoudílných obleků nebo kombinéz, pro oděvní součásti platí EN 14058) k ochraně proti účinkům chladného prostředí s teplotou rovnající se -5°C nebo nižší. Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Ochranné vlastnosti a požadavky na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy jsou z oblasti působnosti této normy vyňaty.

VÝSLEDKY TEPELNÉ IZOLACE / VÝZNAM OZNAČENÍ:

Ochranné oděvy – Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chlad

 

Tepelná izolace
​Iclear
(m²K/W)

Lehká aktivita
Expozice
8 hodin

°C

Lehká aktivita
Expozice
1 hodina

°C

Střední aktivita
Expozice
8 hodin

°C

Střední aktivita
Expozice
1 hodina

°C

0,332 -4 -21 -21 -39

Soupravy se spodním prádlem – (B)
Třída prodyšnosti – 2
Pronikání vody – x (x vyjadřuje, že oděvní součást nebyla zkoušce podrobena)