ESD

Nevztahuje se na ochranu člověka, ale na ochranu elektronických součástek, které mohou být elektrostatickým výbojem poškozeny.
Vztahuje se na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, přepravování nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem větším než nebo shodným s výbojem 100 V modelu.