Kyselinovzdorné

Kyselinovzdorné oděvy jsou certifikovány dle EN 13034 (typ 6)

a splňují požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])